Πέμπτη, 6 Σεπτεμβρίου 2012

"Κιβωτός Δόμνας Βιζβίρη".Έλληνες όλοι μαζί μπορούμε. Χ. Νικοπούλου...

ΕΛΛΗΝΕΣ, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΠΑΡΑΓΑΓΟΥΜΕ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ,
ΑΡΚΕΙ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ.
ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ


Τῆς Χαρᾶς Νικοπούλου

.         Σὲ κάθε θεομηνία ὁ ἄνθρωπος ἀναζητοῦσε μία κιβωτό, γιὰ νὰ σωθεῖ. Ἔτσι καὶ σήμερα ποὺ μαστιζόμαστε, ὄχι τόσο ἀπὸ τὴν οἰκονομική, ὅσο ἀπὸ τὴν πνευματικὴ θεομηνία ποὺ ἔχει πλήξει τὴν πατρίδα μας, ἀναζητοῦμε τὴν δική μας κιβωτό. Ἀπὸ τὸν Ὀκτώβριο, λοιπόν, στὴ Θράκη τοῦ Ὀρφέα καὶ τοῦ Δημοκρίτου ρίχνει ἄγκυρα «Ἡ Κιβωτὸς τῆς Δόμνας Βιζβίζη», τὸ δικό μας σχολεῖο ποὺ θὰ λειτουργεῖ ἀπὸ τὸ μεσημέρι γιὰ ὅλους ἐμᾶς τοὺς.. Θρακιῶτες ποὺ θέλουμε ἕνα καλλίτερο αὔριο γιὰ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας.

.         Ἡ Κιβωτὸς θὰ ἔχει ὡς μαθητὲς πολίτες ἀπὸ 5 ἕως 105 ἐτῶν. Σὲ συνεργασία μὲ ἀκαδημαϊκοὺς καὶ πνευματικοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα θὰ παραδίδονται καθημερινὰ ἀφιλοκερδῶς μαθήματα σχολικῆς ἐνισχυτικῆς διδασκαλίας, μουσικῆς καὶ ξένων γλωσσῶν σὲ παιδιὰ δημοτικοῦ, γυμνασίου καὶ λυκείου. Παράλληλα, οἱ ἐνήλικες θὰ μποροῦν νὰ παρακολουθοῦν σεμινάρια καὶ ἡμερίδες ποὺ ἀφοροῦν στὴν ἀρχαία ἑλληνικὴ γλώσσα καὶ φιλοσοφία, τὸ ἀρχαῖο θέατρο, τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία καὶ παιδεία, τὴν χριστιανικὴ πίστη, τὴ διδασκαλία καὶ προσέγγιση τῶν παιδιῶν καὶ γενικότερα ἀφουγκραζόμενοι τὶς ἀνάγκες τῶν Θρακιωτῶν θὰ διοργανώνονται ἐνημερωτικὲς ἡμερίδες καὶ συνέδρια, ποὺ θὰ προσεγγίζουν πανεπιστημονικὰ τὸν ἑλληνορθόδοξο τρόπο σκέψης καὶ διανόησης.

.         Ἐπιπλέον, στόχος τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη» θὰ εἶναι νὰ καλυφθοῦν καὶ κάποιες ἄμεσες βιοτικὲς ἀνάγκες συμπολιτῶν μας (ὅπως ἔνδυση, τροφή, παροχὴ ἰατρικῶν ἐξετάσεων κτλ) πάντα ἀφιλοκερδῶς. Ἔχοντας λοιπὸν ὡς ὁδηγὸ τὴν Δόμνα Βιζβίζη, τὴν Μπουμπουλίνα τῆς Θράκης ποὺ πολεμοῦσε τὸ’ 21 ἔχοντας πάνω στὸ καταδρομικὸ τῆς πλοῖο τὰ πέντε παιδιά της καὶ σὲ συνεργασία μὲ μία ὁμάδα Ἑλλήνων καὶ ξένων ἐπιστημόνων, ὅπως ὁ διδάσκαλος καὶ συγγραφέας κ. Σαράντος Καργάκος, ἡ φιλόλογος κ. Ἄννα Εὐσταθίου Τζιροπούλου, ὁ ἐπίτιμος πρόεδρος τοῦ Ἀρείου Πάγου Ἀθηνῶν κ. Βασίλειος Νικόπουλος, ὁ μαθηματικὸς καὶ γεωστρατηγικὸς σύμβουλος κ. Νίκος Λυγερός, ὁ Ἰσπανὸς καθηγητὴς κλασσικῶν σπουδῶν καὶ πρόεδρος τῆς Euroclassica κ. Jose Luis Navarro, ὁ δημοσιογράφος καὶ συγγραφέας κ. Γεώργιος Λεκάκης, ὁ γεωπολιτικὸς καὶ ἱστορικὸς ἐρευνητὴς κ. Ἰωάννης Φριτζαλᾶς, ἡ δασκάλα Χαρὰ Νικοπούλου, καθὼς καὶ μία μεγάλη ὁμάδα ἀπὸ τὴν πανεπιστημιακή, ἀκαδημαϊκὴ καὶ ἐκπαιδευτικὴ κοινότητα τῆς Ἑλλάδος, θὰ προσπαθήσουμε νὰ θωρακίσουμε τὸν Ἕλληνα Θρακιώτη ποὺ μαστίζεται ἀπὸ τὴν κρίση τῶν ἡμερῶν.

.         Τὸ κάλεσμα τῆς «Κιβωτοῦ» εἶναι διπλό: Ἀφ᾽ ἑνὸς καλοῦμε ὅλους τους ἐκπαιδευτικοὺς ὅλων τῶν βαθμίδων ποὺ τόσα χρόνια μὲ ἡρωικὸ τρόπο κρατοῦν ἄσβεστη τὴ φλόγα τῆς Ἑλλάδος μέσα στὰ σχολεῖα νὰ προσφέρουν ἐθελοντικὰ μία ὥρα διδασκαλίας ἕκαστος στὴν «Κιβωτό» μας, καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου καλοῦμε ὅλους τοὺς ΕΛΛΗΝΕΣ καὶ ΦΙΛΛΕΛΛΗΝΕΣ ποὺ θέλουν νὰ συνδράμουν μὲ κάθε τρόπο στὴν «Κιβωτό», ὑλικὸ καὶ πνευματικὸ νὰ ἐπιβιβαστοῦν μαζί μας, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ σαλπάρουμε ἄμεσα πρὸς τὴ γνώση.

 Ὑπεύθυνος τῆς «Κιβωτοῦ τῆς Δόμνας Βιζβίζη»: Ἰωάννης Φριτζαλᾶς,
Γεωπολιτικὸς καὶ Ἱστορικὸς ἐρευνητὴς

 Διεύθυνση: Μητροπολίτου Μαρωνείας Κωνσταντίου 8, Κομοτηνή, Τ.Κ. 69100
Τηλέφωνα ἐπικοινωνίας: 6948781892 καὶ 6936868684

Ἀριθμὸς λογαριασμοῦ: Τράπεζα Κύπρου 38550775

 ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΒΩΤΟ ΘΑ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΗ ΘΡΑΚΗ ΜΑΣ...
 
 
 
ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ :
Η αλήθεια είναι ότι δεν συνηθίζει το ιστολόγιο να ασχολείται με θέματα που αφορούν εράνους ή οποιαδήποτε βοήθεια προς οποιαδήποτε οργάνωση.
Η συγκεκριμένη όμως, εκτός του ότι αγγίζει το θέμα της Θράκης το οποίο θεωρώ πολύ σοβαρό, έχει στους κόλπους της  καταξιωμένους πνευματικούς και όχι μόνο ανθρώπους (μερικούς από τους οποίους γνωρίζω και προσωπικά) οι οποίοι αποτελούν εγγύηση για την ορθή λειτουργία της "Κιβωτού" και την ορθή χρήση της οποιασδήποτε βοήθειας.
Ας βοηθήσουμε την "Κιβωτό" όπως μπορεί ο καθένας μας...
Ας βοηθήσουμε την Θράκη μας!


Δεν υπάρχουν σχόλια: