Τρίτη, 16 Μαρτίου 2010

TO ανέκδοτο !!!

An American is talking with a Greek... '
'In USA we have Barack Obama, Steve Wonder, Bob Hope and Johnny Cash''.
So the Greek replies: 
''In Greece we have George Papandreou, No Wonder, No Hope and No Cash''

Δεν υπάρχουν σχόλια: