Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2010

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ: ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Η εκλογική ανατροπή στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
Ακούω συχνά τελευταία πως δεν πρόκειται να γίνει εκλογική ανατροπή στις προσεχείς εκλογές της αυτοδιοίκησης. Είναι σημαντικό να δούμε γιατί κάτι τέτοιο δεν ισχύει.

Διαβάζω λ.χ. στην Καθημερινή:
    Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές, αν και η αξιωματική αντιπολίτευση μιλά για «αλίευση εκλογικής πελατείας», οι αριθμοί δεν πείθουν. Σύμφωνα με στοιχεία του υπ. Εσωτερικών, εκλογικό δικαίωμα πρόκειται να αποκτήσουν 160.000 ομογενείς και 65.000 αλλοδαποί.

    Οπως σημειώνει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Public Issue, κ. Γ. Μαυρής, «το ποσοστό είναι πολύ μικρό για να επηρεάσει το εκλογικό αποτέλεσμα στο σύνολο της χώρας. Επί των 7.045.0000 ψηφισάντων στις βουλευτικές εκλογές αποτελούν (ομογενείς και μετανάστες) το 3,8% του εκλογικού σώματος, οι δε μετανάστες είναι λιγότεροι από το 1%». Πάντως με την έναρξη ισχύος του νόμου αναμένεται «πυρετός» εγγραφών στους εκλογικούς καταλόγους.

Εκλογικό δικαίωμα δεν θα αποκτήσουν όμως μόνο 65.000 αλλοδαποί. Αυτό όμως δεν ισχύει. Διαβάζω στο άρθρο 14:

    Δικαίωμα του εκλέγειν

    Ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να συμμετέχουν στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης με δικαίωμα ψήφου εφόσον:

    1. έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους

    2. δεν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για έγκλημα η καταδίκη για το οποίο συνεπάγεται στην περίπτωση Έλληνα την αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων σύμφωνα με τα άρθρα 59 και 60 του Ποινικού Κώδικα.

    3. εντάσσονται σε μια από τις ακόλουθες κατηγορίες νομίμως διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών:

    α. Είναι κάτοχοι «Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς» (ΕΔΤΟ) ή τίτλου διαμονής ως μέλη οικογένειας κατόχου τέτοιου Δελτίου και έχουν συμπληρώσει, από την υποβολή της αίτησης για την απόκτηση του Δελτίου ή τίτλου αντίστοιχα, πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.

    β. Είναι κάτοχοι άδειας διαμονής αορίστου χρόνου ή δεκαετούς διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2910/2001 (ΦΕΚ Α’ 91) και της παραγράφου 2 του άρθρου 91 του Ν. 3386/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

    γ. Έχουν υπαχθεί, στο καθεστώς των επί μακρόν διαμενόντων, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του π.δ. 150/2006 (ΦΕΚ Α’ 160) ή στο προβλεπόμενο με την ειδική ρύθμιση του άρθρου 40 παρ. 7 του ν. 3731/2008 (Φ.Ε.Κ. Α, 263).

    δ. Είναι κάτοχοι «Δελτίων Μόνιμης Διαμονής», ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 3386/2005 και του άρθρου 17 του π.δ/τος 106/2007 (Φ.Ε.Κ. Α, 135) καθώς και δελτίων ή αδειών παραμονής ως μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας διανύσει πέντε συνεχή έτη νόμιμης διαμονής στη χώρα.

    ε. Είναι γονείς ανηλίκων Ελλήνων πολιτών, σύμφωνα με το άρθρο 94 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει, εφόσον, έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα.

    στ. Έχουν αναγνωρισθεί ως πολιτικοί πρόσφυγες ή έχουν υπαχθεί στο καθεστώς επικουρικής προστασίας ή προστασίας για ανθρωπιστικούς λόγους, των μελών της οικογένειάς τους συμπεριλαμβανομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του προϊσχύσαντος π.δ/τος 61/1999, (Φ.Ε.Κ. Α, 63), καθώς και των π.δ/των 90/2008 (Φ.Ε.Κ. Α, 138), 96/2008 (Φ.Ε.Κ. Α, 152), 167/2008 (Φ.Ε.Κ. Α, 223) και 81/2009 (Φ.Ε.Κ. Α, 99), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, εφόσον έχουν συμπληρώσει συνεχή πενταετή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την υποβολή του σχετικού αιτήματος.

    ζ. Είναι κάτοχοι ταξιδιωτικών εγγράφων ή ειδικού δελτίου που έχουν χορηγηθεί από ημεδαπή αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης της Νέας Υόρκης, περί του καθεστώτος των ανιθαγενών, η οποία έχει κυρωθεί με το ν. 139/1975 (Φ.Ε.Κ. Α, 176) και έχουν συμπληρώσει πενταετή συνεχή και νόμιμη διαμονή στη χώρα από την αίτησης χορήγησης των παραπάνω τίτλων.

    η. Κατέχουν τίτλο παραμονής ως ομογενείς και έχουν συμπληρώσει από της χορηγήσεώς τους πενταετή συνεχή και νόμιμη παραμονή στη χώρα, που πιστοποιείται κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της αρχής, η οποία τα εξέδωσε.

    4. έχουν εγγραφεί, κατόπιν αιτήσεώς τους, στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 15 του παρόντος.

Πρώτον, πέραν από τις παραπάνω κατηγορίες, θα προστεθούν στο εκλογικό σώμα αλλοδαποί που γεννήθηκαν ή μεγάλωσαν στην Ελλάδα, οι οποίοι θα μπορούν να γίνουν Έλληνες εντός 6 μηνών το πολύ από την υποβολή δήλωσης στο δημοτολόγιο. Αυτοί, ως Έλληνες πολίτες πλέον, θα έχουν πλήρη δικαιώματα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. Σύμφωνα με την ίδια την κυβέρνηση 200-250 χιλιάδες παιδιά θα λάβουν την Ελληνική ιθαγένεια.

Δεύτερον, η κυβέρνηση μπορεί να πολιτογραφήσει μεγάλο αριθμό από όσους έχουν ήδη καταθέσει αίτηση πολιτογράφησης. Ο αριθμός των εκκρεμών αιτήσεων πολιτογράφησης εκτιμάται σε 100-200 χιλιάδες.

Τρίτον, βάσει των (δ) και (ε) σημαντικός αριθμός συγγενών των νέων Ελλήνων υπηκόων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή φοίτησαν σε Ελληνικά σχολεία θα μπορούν να πάρουν "Δελτίο Μόνιμης Διαμονής" ως μέλη της οικογένειας Έλληνα πολίτη και έτσι θα μπορέσουν και αυτοί να ψηφίσουν.

Συμπερασματικά: ο αριθμός των 65.000 αλλογενών είναι παραπλανητικός. Στην πραγματικότητα θα μπορέσει να ψηφίσει πολλαπλάσιος αριθμός νέων ψηφοφόρων οι οποίοι θα αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα χάρη στο κυβερνητικό νομοσχέδιο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: